г. Темиртау, проспект Республики 5, офис 10 | тел.: 8 (7213) 98-52-16, 8 (700) 232-43-43, 8 (776) 232-43-43, факс: 8 (7213) 98-50-06

Официальная информация УГД по городу Темиртау

Пресс-Релиз к пилотному проекту Приказа «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборот», для скачивания нажмите ЗДЕСЬ или прочитайте ниже

«Тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру және олардың құжат айналымының қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» пилоттық жоба бұйрығына  Пресс- Релиз

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті, ҚР Қаржы министрлігінің 16 қараша 2020 жылғы № 1104   «Тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру және олардың құжат айналымының қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» бұйрығына қол қойылда және Әділет министрлігінде Мемлекеттік тіркеуден өтті.

Пилоттық жоба Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылуда:

2020 жылғы 31 желтоқсаннан бастап электрондық шот-фактуралар Виртуалды қойма арқылы шығарылуға жататын тауарлар бойынша, сондай-ақ ЕАЭО шеңберіндегі импорттық-экспорттық операциялар бойынша Акцизделетін өнімдер бойынша;

 2020 жылғы 1 ақпаннан бастап ДСҰ тізбесіндегі тауарлар бойынша.

  

Пресс-Релиз к пилотному проекту Приказа  «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборот»

 Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает, что приказ Министра финансов РК  от 16 ноября 2020 года № 1104 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборот» подписан и прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Пилотный проект реализуется на территории Республики Казахстан:

с 31 декабря 2020 года по подакцизной продукции, по товарам, по которым электронные счета-фактуры подлежат выписке посредством виртуального склада, а также по импортно-экспортным операциям в Рамках ЕАЭС;

С 1 февраля 2021 года по товарам из перечня изъятия ВТО.

 

ПАМЯТКА, для скачивания нажмите Здесь или прочитайте ниже

Жадынама

 Құрметті салық төлеушілер!!!

2020 жылғы 31 желтоқсаннан бастап тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды (бұдан әрі – ТІЖ) ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске асырылуда.

ТІЖ шығару бойынша міндеттеме барлық салық төлеушілерге (тауарларды өткізетін, әкелетін және әкететін), олардың ұйымдастырушылық нысанына (ЖК, ЖШС) қарамастан жүктелген  және келесі жағдайларда туындайды:

 

  ТІЖ ресімдеу Шығару мерзімдері
1 Қазақстан Республикасының аумағы бойынша акцизделетін тауарларды өткізу, ДСҰ-ны алып қою тізбесінен тауарларды және акцизделетін тауарларды сату кезінде (бөлшек сауданы қоспағанда) тауарларды өткізу, сату басталғаннан кешіктірмей
2 электрондық шот-фактуралар Виртуалды қойма арқылы жазылатын тауарларды сату кезінде
3 тауарларды жеңіл автокөлікпен әкелуді қоспағанда, тауарларды ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелу кезінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан өткенге дейін
4 ДСҰ-ны алып қою тізбесінен тауарларды, электрондық шот-фактуралар Қазақстан Республикасының аумағынан ЕАЭО-ға мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағына Виртуалды қойма арқылы жазып берілетін тауарларды әкету кезінде тауарларды өткізу, өткізу басталғаннан кешіктірмей 
5 тауарларды жеңіл автокөлікпен әкетуді қоспағанда, тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан ЕАЭО мүше мемлекеттердің аумағына әкету кезінде
6 мемлекеттік меншікке айналдырылған мүлікті сату кезінде
7 алтын құрамды өнімді сату кезінде ай сайын, сату айынан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 283-1-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілік «тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу жөніндегі міндет қолданылатын тауарлардың тізбесін, сондай – ақ ресімдеу қағидаларын және олардың құжат айналымын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары-Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 16 қарашаның № 1104 бұйрығына сәйкес ТІЖ міндетті түрде енгізу мерзімінен кейін басталады.

Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті.

Памятка

Уважаемые налогоплательщики!!!

С 31 декабря 2020года реализуется пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее – СНТ).

Обязательство по выписке СНТ возложено на всех налогоплательщиков (реализующих, ввозящих и вывозящих товары), независимо от их организационной формы (ИП, ТОО) и возникает в следующих случаях:

 

  Оформление СНТ Сроки выписки
1 при перемещении подакцизных товаров, реализации товаров из перечня изъятия ВТО и подакцизных товаров по территории Республики Казахстан (за исключением розничной торговли) не позднее начала перемещения, реализации товаров
2 при реализации товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством виртуального склада
3 при ввозе товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС, за исключением ввоза товаров на легковом автотранспорте до пересечения Государственной границы Республики Казахстан
4 при вывозе товаров из перечня изъятия ВТО,  подакцизных товаров, товаров по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством виртуального склада с территории Республики Казахстан на территорию государств, не являющихся членами ЕАЭС не позднее начала перемещения, реализации товаров
5 при вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов ЕАЭС, за исключением вывоза товаров на легковом автотранспорте
6 при реализации имущества, обращенного в государственную собственность
7 при реализации золотосодержащей продукции ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем реализации

Административная ответственность по ст. 283-1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» наступает после сроков обязательного внедрения СНТ, в соответствие с приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № 1104 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота».

Департамент государственных доходов по Карагандинской области.

 

Продление сроков пилота по СНТ и перенос обязательной выписки, если вы хотите посмотреть или поучаствовать в рассмотрении, то нажмите ЗДЕСЬ


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі валюталардың ресми бағамдары
Базовые ставки на 2021 г.
  • МРП2 917тенге
  • МЗП42 500 тенге
все новости →

Авторизация

Забыли пароль?

Регистрация

Вход

Генерация пароля

Вход